Barn og ungdom

Det er foreløpig ikke barn- og ungdomstrening på Albatross på grunn av koronasituasjonen. Oppstart vil vurderes fortløpende utover høsten.