Priser

Informasjon! Vi indeksregulerer prisene på Albatross fra og med februar. Prisene for ordinært medlemskap vil derfor øke til 425 pr mnd ved 12 mnd binding og 450 pr mnd ved 6 mnd binding.

Medlemskap Pris pr. måned

Ordinært, 12 mnd. binding 450,-

Ordinært, 6 mnd. binding 475,-

PT-medlemskap*, 6 mnd. binding 825,-

Student, 3 mnd. binding . 360,-

Student, 12 mnd. binding 325,-

Familie**, 6 mnd. binding 975,-

Familie**, 12. mnd. binding 875,-

Pensjonist/ufør, 12 mnd. binding 325,-

Nordsjøarbeider, 12 mnd. binding 375,-

Uten binding 515,-

Drop in 125,-

Kontant årskort 4370,-

Klippekort, 10 klipp 925,-

Klippekort, 20 klipp 1525,-

Nøkkelkort 125,-

PT-time 590,-

PT-pakke (10 klipp) 5490,-

PT-pakke (15 klipp) 6990,-

* 1 PT-timer inkludert pr.måned
**Inntil 4 stk

Du kan fryse abonnementet, mot et gebyr på 99,- pr. måned.