Priser

Informasjon! Vi indeksregulerer prisene på Albatross fra og med februar. Prisene for ordinært medlemskap vil derfor øke til 425 pr mnd ved 12 mnd binding og 450 pr mnd ved 6 mnd binding.

Medlemskap Pris pr. måned

Ordinært, 12 mnd. binding 425,-

Ordinært, 6 mnd. binding 450,-

PT-medlemskap*, 6 mnd. binding 799,-

Student, 3 mnd. binding . 335,-

Student, 12 mnd. binding 299,-

Familie**, 6 mnd. binding 950,-

Familie**, 12. mnd. binding 850,-

Pensjonist/ufør, 12 mnd. binding 299,-

Nordsjøarbeider, 12 mnd. binding 350,-

Uten binding 490,-

Drop in 100,-

Kontant årskort 4345,-

Klippekort, 10 klipp 900,-

Klippekort, 20 klipp 1500,-

Nøkkelkort 100,-

PT-time 590,-

PT-pakke (10 klipp) 5490,-

PT-pakke (15 klipp) 6990,-

* 1 PT-timer inkludert pr.måned
**Inntil 4 stk

Du kan fryse abonnementet, mot et gebyr på 99,- pr. måned.